Difna Fl​-​Infern

by Saħħar

/
1.
03:36
2.
05:23
3.
03:50
4.
01:02
5.
6.
7.
8.
04:01

credits

released March 22, 2014

tags

license

all rights reserved

about

Saħħar malta

Black Metal one-man songsmith from Malta since 2006, Saħħar focuses on creating new music almost constantly. Mostly aligned within the cold realm of black metal, there was bold ventures into other styles while staying faithful to the core of the genre.

contact / help

Contact Saħħar

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Qaddisin
Illum huwa il- jum tal- Ħadd
Magħruf ukoll bhala l- jum t'alla
U għalekk qed nara n-nies ħergin
U b'ħerqa liema bħala narhom sejrin

Klikka, Klikka ilkoll miġburin
Sabiex flimkien jimxu l- quddiem
Pass wara pass iżommu ma l- uzanza
U flimkien sejrin għal- quddies

Oh alla, mqaddes alla
b'qalb safja nippruvaw nitolbuk
Oh alla, mqaddes alla
ta' bnedmin dgħajfa aħna infaħħruk

U niskanta kif narhom kollha,
jissaraw biex jintefaw quddiem
Kollha lesti biex jitolbu,
min fuq il- messalini li kollha ġarru

Pakkagalliżmu isfrenat,
niddubita jekk jafux x'qijad jingħad
l- aqwa li fuq sidirhom inteptpu lkoll,
u b'vuċi soda tismahhom itennu

Oh alla, mqaddes alla
b'qalb safja nitolbu il- mahfra
Oh alla, mqaddes alla
ta' midinba aħna inkasbruk

Oh alla, mqaddes alla
ahna bnedmin dgħajfa u m'aħna xejn
Oh alla, mqaddes alla
aħfrilna ghax kull ma aħna midinbin

Hekk kif il- quddies issa spiċċat
Qaqoċċa, qaqoċċa lkoll hergin
Min għal triq u min għal oħra
jiddiskutu fuq dak u fuq l- ieħor

Qed ninnota kif qisu ma swiet għalxejn
għaliex l-anqas biss jidru affetwati xejn
Għadom kemm hargu mid- dar t'alla
U ġa mxew għal- istess ħajja

Oh alla, mqaddes alla
kemm hi kbira r- rieda tijak
Oh alla, mqaddes alla
nammira l- fatt li tiflaħna

Oh alla, mqaddes alla
il- Ħadd li gej nergaw nitolbuk
Oh alla, mqaddes alla
ħalli issa nkasbru lill-midinbin
Track Name: Aerials
Life is a waterfall
we're one in the river
and one again after the fall
swimming through the void
we hear the word
we lose ourselves
but we find it all....
cause we are the ones that want to play
always want to go
but you never want to stay
and we are the ones that want to choose
always want to play
but you never want to lose

life is a waterfall
we drink from the river
then we turn around and put up our walls
swimming through the void
we hear the word
we lose ourselves
but we find it all...
cause we are the ones that want to play
always want to go
but you never want to stay
and we are the ones that want to choose
always want to play
but you never want to lose
aerials, in the sky
when you lose small mind
you free your life
aerials, so up high
when you free your eyes eternal prize