Pjanetaċidju

by Saħħar

/
1.
2.
3.
4.
06:31
5.
6.

about

A free EP for all of you as the first step to hail the 10th Year Anniversary of Saħħar. This will be a followed by a grander release in the near future.

While it is free, donations will be appreciated. And there is the whole discography at a very cheap price, that's hours and hours of music.

credits

released August 31, 2016

Alexia Baldacchino @Loudpix for the Artwork

tags

license

Some rights reserved. Please refer to individual track pages for license info.

about

Saħħar malta

Black Metal one-man songsmith from Malta since 2006, Saħħar focuses on creating new music almost constantly. Mostly aligned within the cold realm of black metal, there was bold ventures into other styles while staying faithful to the core of the genre.

contact / help

Contact Saħħar

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Pjanetaċidju
Dawl li jikwi, jinżel fuqna
Ma ngħarfux lill-uliedna

L-għoljiet jitħaffruu l-ibħra jinxfu.

Is-snin ta’ ħazen u mibgħeda
fl’ahhar laħqu il-quċċata tagħħhom.
Il-ħallieq dawwar wiċċu l-hemm mid-dinja
Filwaqt li l-bniedem wettaq pjanetaċidju

Ir-Rejiet u l-ministri
Kollha infafet fuq wiċċhom
riedu joqtlu kull għadu
spiċċaw qatlu lilhom infushom
u l-kumplament tad-dinja

Fejn hu ġidkom
Fejn hi saħħitkom
Kull ma intom
Qattiela bla qalb...u bla ruħ...u bla kuxjenza

Agunija
Tbatija
Desert jixgħel
Pjanetaċidju

Sema
Aħmar
Qisu demm
tal-anġli fl-isħab

Fejn hi familtkom,
Fejn hi saħħitkom
Kull ma intom,
Laħam idub fl-ajru

Fejn hu żmenkom,
Żmien il-bniedem,
Spiċċa għall-kollox
Taħt sħab jaħraq.

Pjeantaċidju.
Track Name: Ingressus Finis
Ilħaqt il-barkiet li tagħna il-mulej
u li xi darba jibħatilna il-fedden
biex isalvalna ruħna min-nisel tal-ħażen
u nimxu lejn triq ta’ ġid w’grazzja divina

Iżda il-bniedem esa ir-rigali tal-ħallieq
sab li jista jwarrabhom minn ħajtu
Għażel idoli us statwi ġodda
U għażel li jagħmel ritwali koroh u kefrin

Bid-demm ta’ ħafna
Bis-saħħa ta’ ġensna
Kasbarna lilna nfusna
U ftaħna it-triq għat-telfien
għamilna bl-għerf li rabbejna

Telfien!
Passi ta’ ġgant
Quċċati
Ilħaqna u qbiżna
L-ereżijiet
Li ħlaqna minn moħħna
Makni bla ruħ
u Soċjeta bla-qalb

Meta fid-dwejjaq tagħna dorna għal-xulxin
qtilna il-ġirien tagħna b’armi tal-waħx
meta rajna li-m’għandniex fejn induru
rajna li neqirdu il-kulħadd bid dinja b’kollox.

Għollejna l-art, b’sinjal ta’ paċi
Wiegħdna ir-risq fuq id-demm ta’ min mhux ħati
Ma ħallejna l-ebda ħjiel ta ħajja
Hemm min miet u min tilef ruħu

Il-mewt bil-minġel dahħkitilna.
Mexxiet nisel sħiħ taħt l-art
Il-ħazen tal-bniedem kien bla tard
Lanqas fin-nirien ma urew indiema...

Twelidna għall-qerda tagħha
Ftaħna il-bieb tat-tmiem
aħna l-iżball tal-ħallieq
u qridnilu din il-ġhawra.